chenzhuoyan

cm

kg

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 2 1 0 / 0 0 / 2 0.0% 详细
北京 (单) 157 14 1 / 0 15 / 46 32.6% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
王楷仪 VS chenzhuoyan 6-1 王楷仪 5 / 1 小组赛2 2019年11月29日 详细
孙佳颖 VS chenzhuoyan 6-1 孙佳颖 5 / 1 小组赛2 2019年11月29日 详细
chenzhuoyan VS justinli 4-2 chenzhuoyan 30 / 20 决赛 2019年10月19日 详细
chenzhuoyan VS 王泽 4-1 chenzhuoyan 0 / 10 半决赛 2019年10月19日 详细
chenzhuoyan VS 徐世恩 6-2 chenzhuoyan 5 / 1 小组赛1 2019年10月19日 详细
justinli VS chenzhuoyan 6-3 justinli 5 / 1 小组赛1 2019年10月19日 详细
Apple_L VS chenzhuoyan 4-1 Apple_L 5 / 1 小组赛1 2019年8月3日 详细
evoliu2019 VS chenzhuoyan 4-1 evoliu2019 5 / 1 小组赛1 2019年8月3日 详细
chenzhuoyan VS 阳君妍 4-1 chenzhuoyan 5 / 1 小组赛1 2019年8月3日 详细
爱丽丝的猫 VS chenzhuoyan 4-0 爱丽丝的猫 5 / 1 小组赛1 2019年8月1日 详细