Sunny_HW

北京

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 142 9 1 / 0 15 / 35 42.9% 详细
北京 (单) 8007 1 0 / 0 1 / 3 33.3% 详细
北京 (单) 6420 30 3 / 3 43 / 92 46.7% 详细
北京 (单) 4515 22 4 / 4 48 / 80 60.0% 详细
北京 (单) 2370 15 3 / 2 38 / 61 62.3% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
于乐水 VS Sunny_HW 4-2 于乐水 0 / 10 半决赛 2022年1月16日 详细
Sunny_HW VS 刘普威 4-0 Sunny_HW 5 / 1 小组赛2 2022年1月16日 详细
Sunny_HW VS 张凯威 4-0 Sunny_HW 5 / 1 小组赛2 2022年1月16日 详细
Sunny_HW VS 牛子元 4-1 Sunny_HW 5 / 1 小组赛2 2022年1月16日 详细
黑妞 VS Sunny_HW 4-1 黑妞 30 / 20 决赛 2022年1月15日 详细
Sunny_HW VS 肖圣璇 6-2 Sunny_HW 5 / 1 小组赛1 2022年1月15日 详细
黑妞 VS Sunny_HW 6-3 黑妞 5 / 1 小组赛1 2022年1月15日 详细
Sunny_HW VS 张沐涵 6-2 Sunny_HW 5 / 1 小组赛1 2022年1月15日 详细
日寸雨嘉 VS Sunny_HW 4-1(弃) 日寸雨嘉 5 / 1 小组赛2 2022年1月9日 详细
Sunny_HW VS ZiYuF 4-0 Sunny_HW 5 / 1 小组赛2 2022年1月9日 详细