zuojiaming

cm

kg

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 4015 1 0 / 0 2 / 3 66.7% 详细
北京 (单) 2553 28 4 / 3 58 / 103 56.3% 详细
北京 (单) 45 1 1 / 0 5 / 5 100.0% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
henryfan VS zuojiaming 4-0 henryfan 0 / 5 1/4决赛 2023年5月21日 详细
zuojiaming VS Natalie 6-4 zuojiaming 5 / 1 小组赛1 2023年5月21日 详细
zuojiaming VS 你打我 0-0(弃) zuojiaming 5 / 1 小组赛1 2023年5月21日 详细
zuojiaming VS Linfangyue 6-2 zuojiaming 5 / 1 小组赛1 2023年5月21日 详细
zuojiaming VS 夏小颜 4-3(2) zuojiaming 30 / 20 决赛 2023年4月22日 详细
zuojiaming VS 王旭天 4-0 zuojiaming 0 / 10 半决赛 2023年4月22日 详细
zuojiaming VS 纳美 4-0 zuojiaming 5 / 1 小组赛2 2023年4月22日 详细
zuojiaming VS 刘景宣 4-1 zuojiaming 5 / 1 小组赛2 2023年4月22日 详细
zuojiaming VS FRANK张 4-0 zuojiaming 5 / 1 小组赛2 2023年4月22日 详细
zuojiaming VS Rick浩 4-2 zuojiaming 30 / 20 决赛 2023年4月16日 详细