zuojiaming

cm

kg

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 85 2 1 / 0 8 / 9 88.9% 详细
北京 (单) 6029 4 0 / 0 2 / 12 16.7% 详细
北京 (单) 4599 21 5 / 7 55 / 85 64.7% 详细
北京 (单) 2553 28 4 / 3 58 / 103 56.3% 详细
北京 (单) 45 1 1 / 0 5 / 5 100.0% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
赵旗森 VS zuojiaming 4-2 赵旗森 5 / 1 小组赛2 2024年6月16日 详细
Natalie VS zuojiaming 4-2 Natalie 5 / 1 小组赛2 2024年6月16日 详细
胡雨辰 VS zuojiaming 4-1 胡雨辰 5 / 1 小组赛2 2024年6月16日 详细
Riko VS zuojiaming 4-2 Riko 5 / 1 小组赛1 2024年5月26日 详细
CindyJia VS zuojiaming 4-1 CindyJia 5 / 1 小组赛1 2024年5月26日 详细
Posy VS zuojiaming 4-2 Posy 5 / 1 小组赛1 2024年5月26日 详细
CindyJia VS zuojiaming 4-1 CindyJia 5 / 1 小组赛1 2024年5月19日 详细
zuojiaming VS libingran 4-2 zuojiaming 5 / 1 小组赛1 2024年5月19日 详细
Zyy130910 VS zuojiaming 4-0 Zyy130910 5 / 1 小组赛1 2024年5月19日 详细
杨子悦 VS zuojiaming 4-1 杨子悦 0 / 10 半决赛 2024年3月30日 详细