Jasonzhang

cm

kg

北京

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 90 4 1 / 0 9 / 16 56.3% 详细
北京 (单) 8655 27 5 / 5 68 / 103 66.0% 详细
北京 (单) 6641 22 7 / 6 63 / 95 66.3% 详细
北京 (双) 8036 4 0 / 0 4 / 11 36.4% 详细
北京 (双) 6304 13 4 / 0 30 / 51 58.8% 详细
北京 (双) 4031 1 0 / 1 3 / 5 60.0% 详细

比赛 所属俱乐部
“星耀赛点杯"2019年北京青少年4.0+分级团体赛第1站--2019年5月1日14:00先农坛网球场(室外) 星耀赛点网球俱乐部

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
Jasonzhang VS panguanghan 4-2 Jasonzhang 30 / 20 决赛 2022年5月16日 详细
Jasonzhang VS Reiotani 4-1 Jasonzhang 0 / 10 半决赛 2022年5月16日 详细
Jasonzhang VS 15131629210 4-0 Jasonzhang 5 / 1 小组赛1 2022年5月16日 详细
Jasonzhang VS 齐记 4-2 Jasonzhang 5 / 1 小组赛1 2022年5月16日 详细
Jasonzhang VS 李洪铭 4-1 Jasonzhang 5 / 1 小组赛1 2022年5月16日 详细
Jasonzhang VS 孔庆子 4-3(4) Jasonzhang 30 / 20 决赛 2022年5月14日 详细
Jasonzhang VS 谭景天 4-2 Jasonzhang 0 / 10 半决赛 2022年5月14日 详细
Jasonzhang VS 刘皓霖 4-0 Jasonzhang 5 / 1 小组赛2 2022年5月14日 详细
Jasonzhang VS Diego 4-2 Jasonzhang 5 / 1 小组赛2 2022年5月14日 详细
孔庆子 VS Jasonzhang 4-3(5) 孔庆子 5 / 1 小组赛2 2022年5月14日 详细